Skip to main content
Hírek 2022

A STUDIO5 Kortárs Zenei Műhely koncertje Szirtes János Oxigén című kiállításán

Szirtes János Oxigén című kiállítása vitális energiáktól duzzadó, élettel teli, markáns színekkel megalkotott legújabb műveit mutatja be. A festmények egyrészt visszautalnak az elmúlt időszak absztrakt sorozatainak térkutatásaira, másrészt bizonyos formai elemekben megidézik a 80-as évek képi világát. Sejtszerű organikus formák, hieroglif írásjelekre emlékeztető spontán gesztusok, geometrikus alakzatok és fémes felületek kavarodnak a képek befelé nyíló mély terében. Az életigenléssel áthatott művek egy új korszakot nyitottak Szirtes János négy évtizede tartó művészi munkásságában és újabb bizonyítékát adják ösztönös multidiszciplinaritásának. A legújabb alkotások mellett a kiállítás a 80-as évekből is bemutat néhány kuriózumnak számító művet, köztük olyanokat is, melyeket évtizedek óta nem láthatott a közönség.

A kiállítás 2022. április 21. és 2022. május 28. között tart nyitva, keddtől szombatig 11-18 óra között ingyenesen látogatható a Várfok Galériában.

A STUDIO5 Kortárs Zenei Műhely (Bella Máté, Kecskés D. Balázs, Kutrik Bence, Szentpáli Roland és Virágh András Gábor) kilencedik tematikus koncertjének fókuszába a zene és a képzőművészet kapcsolata került. Szirtes János Oxigén c. kiállításán látható alkotásokra születtek meg az új zeneművek, melyeket a közönség egy beszélgetéssel egybekötött zenei est keretein belül hallgathat meg. A kompozíciók bemutatják a Szirtes képek lehetséges zenei analógiáit: a véletlenszerűség és a szigorú determináltság, a színek és mintázatok, valamint a pszichés hatásmechanizmusok manifesztációi öt szerző öt kamaraművében válnak hallhatóvá az érdeklődők számára.

Műsor:
Bella Máté: Monochronic
Kutrik Bence: Crepusculum
Szentpáli Roland: Breeze of Spring
Virágh András Gábor: Parallels
Kecskés D. Balázs: Völgyben

Közreműködő művészek:
Agárdi Eszter, Csáki András, Szepesi Bence, Szűcs Péter, Thurnay Viola.

Időpont:
2022. április 30. 15 óra

Helyszín:
Várfok Galéria
(1012 Budapest, Várfok u. 11.)

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, maximum 50 főt tudunk fogadni. Regisztrálni a galeria@varfok-galeria.hu címen vagy a galéria nyitvatartási idejében (kedd-szombat, 11-18 óra között) a +36301617454-es és a +36305622772-es telefonszámokon lehetséges.

Bella Máté – Monochronic

Szóló basszusklarinét darabom a Studio5 – Soundscape koncertjére komponáltam 2022-ben. A darabnak két ihlető forrása közül az egyik, egy kulturális antropológia területén leírt jelenség: A kulturális antropológia (más néven szociális antropológia) megkülönböztet monokronikus és polikronikus időkultúrával rendelkező társadalmakat. A fő különbség, hogy míg a monokronikus időkultúrák tagjai egyszerre egy dologra koncentrálják figyelmüket és az események lineárisan követik egymást, külön szakaszokra beosztva és szigorú határidőkkel, addig a polikronikus időkultúrájú társadalom tagjai egyszerre több dologra figyelnek, és fontosabbak számukra az emberi kapcsolatok. A monokronikus időkultúra természete döntően uralja a kompozícióm formai kereteit.

A másik ihlető forrás Szirtes János Verőfény című festménye, amely elsőre megragadott, hiszen alkotásán a három alapszín dominál (piros, sárga, kék), mellyel egy dinamikusan sugárzó, szinte világító képet hozott létre. Az elsőre aleatorikusnak (véletlenszerűnek) ható gesztusokat két elkülönülő formai alakzat szakítja meg. Az alakzatok, akárcsak egy fa gyökérzete utat törnek maguknak a „fénytengerben”. Ezt a világos koncepciót próbáltam zenei analógiákkal érzékeltetni darabom megírása közben.

A művem egy monotematikus-variációs forma, mely öt kromatikusan lefelé lépő hangsor ritmikai rövidüléséből, majd annak ritmikai tükrözésén alapszik. A téma mindig ugyanolyan hosszú, szigorúan korlátolt zenei elemekből áll, melyet a téma variációi hivatottak frissen tartani. A variánsok között a téma alapkoncepciójából létrejövő kromatikus skálák, kvint-tornyok, moll-hármashangzatok mellett pszeudo-többszólamúsággal is kísérleteztem. Ez a többszólamúság a basszusklarinét egyébként szokatlanul gyors mozgásaiból bontakozik ki. E szigorú rendszert szakítja meg időként egy-egy rövid formai szakasz szélsőséges hangszínelemeivel, úgy, ahogy a Szirtes kép gyökérszerű két alakzata szakítja meg a sűrű mintázat-tengert.

Kutrik Bence – Crepusculum

A választott festmény címe: a Fényes jövő. Nagyon fontosnak éreztem, hogy komponálás előtt kialakítsak egy erős, szubjektív képet a festmény mondanivalójáról. Először egy viharoktól agresszívan megtépett, magányos fát láttam, később a címből kiindulva egy szomorú, baljós jelentéstartalom kezdett kibontakozni. A két gondolat valójában összhangban van: a fa magányosan áll a sötétségben és a jelenkor történéseit nézi, amelyek számára érthetetlenek. A fa egész életében arra van ítélve, hogy mozdulatlanul, tehetetlenül szemlélje a világot, illetve annak pusztulását, nem tud beavatkozni a dolgok menetébe. Végig kell néznie ahogy emberek egyre súlyosabban teszik tönkre a környezetüket és ezáltal ellehetetlenítik a saját jövőjüket. Amikor a jelentéstartalom megfogalmazása után elkezdtem a komponálást, a festményen látható gesztusokból próbáltam építeni a saját zenei motívumaimat.  A darabom címe Crepusculum, amely alkonyatot jelent, amikor a sötétség átveszi a hatalmat a fény felett. A Fényes jövő számomra csakis szarkasztikus cím lehet, ami ugyanakkor drámaian elszomorító jelentéstartalmat hordoz.

Szentpáli Roland – The Breeze of Spring

Szirtes János Rügyfakadás című képe inspirálta a szoprán szaxofonra írt darabomat. A komponálás alatt nem voltam tisztában a festmény címével, ugyanakkor a kép tobzódó színkavalkádjából áradó frissesség, szellősség megmozgatta a fantáziám.
Az improvizációnak ható darab hosszan kibontakozó zenei mondatai szó szerint a levegőből indulnak, vagy azzá válnak, sokszor mintha nem is a játékos, hanem a szellő szólaltatná meg a hangszert.
A kompozícióban egy ismert gyermekdal hangjai bújnak el vagy bukkannak elő, a dallamfoszlányokat körülvevő hangok vagy effektusok a Szirtes kép által sugárzott hangulat és a gyermekdal szövegének zenei megfestését szolgálják.

Virágh András Gábor – Parallels

Virágh András Gábor szóló gordonkára komponált Parallels c. zeneművét Szirtes János kortárs képzőművész Kis Buddha című festménye ihlette. A festményen felfedezhető bumerángra emlékeztető „vezérgondolat” számos transzformációban megjelenik a képen, amely meghatározta a gordonkamű szerkezetét is. A 2022-ben készült kompozíció három nagy egységre osztható fel, azonban mindegyik formarészben felfedezhető egy-egy ciklikusan visszatérő motívum, amely keretbe foglalja a teljes kompozíciót.

Kecskés D. Balázs – Völgyben

Élénk színek, vitalitás, életöröm – ezek a szavak juthatnak eszünkbe Szirtes János új képeiről. Az általam választott, Megáll az idő című kép szintén rendkívül dinamikus és kontúros, a hátteret adó zöldes szőnyeg azonban pasztellszíneket is tartalmaz, amely – legalábbis számomra – egy árnyalatnyi komorságot, szomorúságot is kölcsönöz a festménynek. Sokat gondolkodtam, hogyan tudnám a kép atmoszféráját zeneileg megragadni. Lackfi János korai költeményeit olvasgatva rátaláltam négy versre (Hogy fájjon, Nehézkedés, A múlt, Völgyben), amelyek – a kép mellé téve – nagyon megragadtak. A most megszólaló énekhangra és csellóra íródott mini-dalciklusban egyszerre sejlik fel J. S. Bach csellószvitjeinek egy-egy mozzanata, az ének és a cselló összeolvadásának impresszionisztikus színei, valamint a Szirtes- és Lackfi-művek által inspirált formai szerkezetek zenei lenyomata.

ESEMÉNY GALÉRIA:

(fotó: Magyary Lenke & Várfok Galéria)

A koncert megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Varfok

Author Varfok

More posts by Varfok