EL KAZOVSZKIJ
Mountain Ballet VII
1983
75x60 cm
oil on canvas
Private Collection
EL KAZOVSZKIJ
Mountain Ballet VII
1983
75x60 cm
oil on canvas
Private Collection