Skip to main content

A Várfok Galéria tavaszi évada a Munkácsy-díjas Várady Róbert kiállításával indul. A tárlat a Galéria állandó művészköréhez immáron több mint 20 esztendeje csatlakozott festőművész utóbbi években festett alkotásaiból nyújt izgalmas válogatást. 

Várady Róbert (1950, Budapest) művészete egyfajta intellektuális művészet. Gyakran inspirálják filozófiai és irodalmi szövegekben felbukkanó egzisztenciális kérdések, valamint a természettudományos kutatások aktuális problémái, eredményei. Festészetében az ontológia és metafizika sokszor megfoghatatlan, ám a mindennapjainkban is jelen lévő fogalmait ülteti át a vizualitás látható nyelvére, virtuóz képi metaforákban megjelenítve az elvont jelenségeket.

A kiállított anyag számos kapcsolódási pontot mutat a művész korábbi sorozataival, ám több szempontból azoknak továbbgondolását is jelenti. A bemutatott műveken fő szerepbe az észlelés, érzékelés folyamata és az ebből következő értelmezés és megismerés kérdésköre kerül. Várady bravúrosan megfestett műveivel rámutat, hogy bizonytalan világunkban az érzékelés mindig viszonylagos.

A képek különböző tematikus csoportokba rendezhetők: egyes festményeken a hiperrealista módon megfestett figurák egy optikai csapdaként megjelenő, geometrikus alakzatokkal tarkított bizonytalan térben jelennek meg. Máshol a percepció egyetlen érvényes lehetőségének cáfolatát figyelhetjük meg. A figurák előtt feltűnő ablakszerű, „kép a képben” motívumok megidézik a spektákulum társadalmát és a szimulakrumok világát is – elmosva a kép és a valóság közti különbséget.

Az elvont fogalmak mellett a hétköznapi valóságból kiragadott jelenetek is szerepelnek a kiállításon: e művek valóságos tereiben megjelenő figurák a nehéz helyzetben lévők, a társadalom peremén élők világát ábrázolják. A megrendítő tartalmakat az alkotó a festményeken újabban egyre erőteljesebben tetten érhető ironikus hangvétellel oldja: abszurd utalások, oda nem illő kis részletek hirtelen feltűnése kizökkenti a kompozíciót, valamint a befogadót is a komfortzónájából.

A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

VÁLOGATÁS A MŰVÉSZ TOVÁBBI MUNKÁIBÓL