Skip to main content
Hírek 2018Kapun kívül 2018

Korniss Péter kiállítása Pozsonyban, a 28. Nemzetközi Fotóhónap keretében

Korniss Péter: Változás
Mirbach Palota, Pozsony (SK)
2018. október 31. – 2019. január 13.

Korniss Péter fotográfus tárlata az elmúlt ötven év hagyományos paraszti kultúrájának és embereinek sorsát idézi fel.  

A első terem képei arról a szinte még érintetlenül létező paraszti világról készültek, amellyel a fotográfus a múlt század hatvanas –hetvenes éveiben találkozott, elsősorban Erdélyben, Romániában. Munkásságának első szakasza ennek az eltűnésre ítélt világnak a megörökítését célozta. Képein a felfedezés öröme és a fotóriporteri frissesség egyaránt megjelenik.

A második terem képei a változást idézik. 1989-től, a kelet-európai diktatúrák összeomlása után, visszafordíthatatlanul megváltozott a falvakban élő emberek élete, otthonaiknak a látványa. Korniss képei érzékletessé teszik a globalizáció térhódítását is. Itt már hangsúlyosan beállított képekkel is találkozunk, annak jeléül, hogy a fotográfus szükségét érzi a kép megrendezésének, mondanivalója sűrítésének céljából.

A harmadik teremben az elmúlt évek munkáit láthatjuk. Szereplői erdélyi asszonyok, távol otthonaiktól, akik Budapesten dolgoznak: takarítanak, időseket gondoznak, vagy népművészetük darabjait árulják. Valójában vendégmunkások – így kapcsolódnak Korniss korábbi, A vendégmunkás című tíz éves projektjéhez, amelyet többek között Pozsonyban is bemutattak 2002-ben. Ez az új sorozat már a megváltozott fotográfiai attitűd, a konceptuális gondolkodás jeleit mutatja.

A fél évszázadot átfogó kiállítás, a történelmi folyamat érzékeltetése mellett, Korniss fotográfusi munkásságának változását is mutatja.

Varfok

Author Varfok

More posts by Varfok