NEMES ANNA
Gondolkodik II.
2021
120x80 cm
olaj, akril, tus, vászon
magántulajdonban
NEMES ANNA
Gondolkodik II.
2021
120x80 cm
olaj, akril, tus, vászon
magántulajdonban