Skip to main content
Kiállítás Várfok 2015

Ornamens-értelmezések a jelenkori képzőművészetben 1990-2015

Ornamens Enteriőr 2015

A kiállítás nyitva: 2015. június 19. - 2015. július 18.
kedd-szombat 11 és 18 óra között.

• • • • •

A Várfok Galéria 25 éves jubileumi programsorozata az Ornamens-értelmezések a jelenkori képzőművészetben 1990-2015 című csoportos tárlattal folytatódik. A Várfok Galériában és a Várfok Project Roomban kiállított anyag kurátora az ornamentika témakörében hosszú ideje kutatásokat folytató Keserü Katalin művészettörténész, aki a Galéria állandó művészkörének számos tagja mellett külsős alkotókat is felkért a tárlaton való részvételre. A különböző technikákat, művészi attitűdöket, műfajokat felvonultató alkotások egyéni interpretációk sorát kínálják az ornamens jelenkori megközelítéséhez.

Kiállító művészek: AATOTH franyo, BENCZÚR Emese, CZIGÁNY Ákos, CSURKA Eszter, feLUGOSSY László, GÉMES Péter (†), Françoise GILOT, HOLLÓS Ádám, IMRE Mariann, JOVANOVICS Tamás, JUHÁSZ Dóra, KERESZTES Dóra, KESERÜ Károly, KONCZ András, KONOK Tamás, KORNISS Péter, LÉVAY Jenő, MULASICS László (†), NÁDLER István, OLESCHER Tamás, RADÁK Eszter, RÁCMOLNÁR Sándor, ROZSDA Endre (†), SZIRTES János, UJHÁZI Péter, VÁRADY Róbert, VARGA Éva, VÁRNAGY Ildikó.

„Az 1990-es években újraindult, ornamentika körüli művészettörténeti vizsgálódásokat a kortárs művészeti jelenségek befolyásolták, elsősorban az építészet és dizájn posztmodern ornamentika-értelmezései. A képzőművészettel kapcsolatban azonban ritkán emlegetjük ezt a művészetet, mert díszítőművészetként fogjuk fel, és ilyenformán valaminek a feldíszítésére gondolunk, azaz másodlagos tevékenységre, alkalmazott művészetre. Jóllehet az új, művésziként is használható eszközök (számítógép) és az általuk kínált módszerek nemcsak azonosak az említett művészetekben, de az ornamentika más felfogását is igénylik, felelevenítve a régieket. Köztük azt, hogy az ornamentika több, mint dísz(ítés), hiszen már az időszámítás kezdete körül élt Vitruvius „illeszkedés”-elvétől Kant esztétikai szép-fogalmáig, az érdek nélküli tetszés tárgyáig számos meghatározást azonosíthatunk az ornamentikával.
A művészettörténet-írás 19. századi elméleti feltételezései és következtetései önálló művészetnek, nyelvnek, a századvégen pedig a „művészetakarás” megnyilvánulásának tekintették, abszolútnak vagy népekhez köthetőnek, mely meghatározta a kor dekoratívnak mondott stílusát, s összefüggött az absztrakcióval is. (Ornamentika és modernizmus címmel az Ernst Múzeum 2005-ben konferenciát rendezett.) Később, a humán és természettudományokkal szoros összefüggésben, a struktúrák létrejöttét és működését képsorozatokban bemutató, majd a számítógép matematikai meghatározottságára építő szeriális művek kerültek rokonságba az ornamentika geometriai rendszereivel (ezt mutatta be az OSA Archívum kiállítása a Vasarely Múzeumban, 2011), realizálva addig elképzelhetetlen variációikat is. Újabb sajátosságait (jel- és írásszerűségét) fedezték fel közben a gesztus- és szkripturális festészetben, a jel-művészetben, majd megint másokat a mintafestészetben, a modern folklórban, az információs technikákban.
A képzőművészet ma mintha új alapokat keresne: amellett, hogy született egy új dekoratív festészet, rehabilitálja az ornamentikák egykori alkotóit, új jelentéssel telíti az archaikus és törzsi, népművészeti és vallásos, keleti – nyugati és egyéni jeleket, ornamenseket, rendszereket, új (például fény)technikák révén is; a (geometrikus, stilizált vagy naturális) motívum – beleértve a betű- vagy írás- illetve a technikából fakadó jelet is – elemi kiindulóponttá: kép-, jelentés- és formaalkotó erővé válik, s mozgásba jön. A sokféleségben tisztázódik a jelentősége: az ornamens megtestesülés, jelenlét és mássá alakulás, működés, ugyanakkor a jelen végtelenítője.” – Keserü Katalin
© Keserü Katalin, Várfok Galéria

KIÁLLÍTOTT MŰVEK:

Korniss Péter: Apa és gyermeke a cifra-szobában
KORNISS PÉTER

Apa és gyermeke a cifraszobában
2011 - 110x73 cm - Ed. 3 + AP
giclée print
A Várfok Galériában

július 1, 2019
Keserü Károly: Cím nélkül (1503252)
KESERÜ KÁROLY

Cím nélkül (1503252)
2015 - 70x60 cm
akril, cérna, lenvászon
magántulajdonban

január 28, 2019
Keserü Károly: Cím nélkül (1505152)
KESERÜ KÁROLY

Cím nélkül (1505152)
2015 - 70x60 cm
akril, cérna, lenvászon
Törzsanyag

január 25, 2019
Várady Róbert: Cyber 2.
VÁRADY RÓBERT

Cyber II.
2003 - 150x190 cm
olaj, trinát, vászon
A Várfok Galériában

augusztus 15, 2019
Czigány Ákos: Ég 256-2
CZIGÁNY ÁKOS

Ég 256-2
2010 - Serie C: 40x55,2 cm - Ed. 5
Serie B: 25x35 cm - Ed. 8
Serie A: 11x15 cm - Ed. 50
archival pigment inkjet print
A Várfok Galériában

augusztus 14, 2019
Czigány Ákos: Ég 260-15
CZIGÁNY ÁKOS

Ég 260-15
2012 - Serie C: 40x55,2 cm - Ed. 5
Serie B: 25x35 cm - Ed. 8
Serie A: 11x15 cm - Ed. 50
archival pigment inkjet print
A Várfok Galériában

augusztus 15, 2019
Rácmolnár Sándor: Esőistenek
RÁCMOLNÁR SÁNDOR

Esőistenek
2009 - 50x50 cm
UV-print, dibond lemez
A Várfok Galériában

június 28, 2019
Várady Róbert: Fraktálok (Z+V+L)
VÁRADY RÓBERT

Fraktálok (Z+V+L)
2004 - 120x100 cm
olaj, vászon
A Várfok Galériában

augusztus 15, 2019
Korniss Péter: Görkorcsolyás lány
KORNISS PÉTER

Görkorcsolyás lány
2008 - 110x73 cm - Ed. 1
100x66 cm - Ed. 5 + AP
giclée print
A Várfok Galériában

július 1, 2019
Szirtes János: Minta metamorfózisa – A nagyvonalú
SZIRTES JÁNOS

Minta metamorfózisa – A nagyvonalú
2003 - 100x120 cm
akril, vászon
magántulajdonban

június 28, 2019
Francoise Gilot Növények az ablaknál (Levélcsomó)
FRANÇOISE GILOT

Növények az ablaknál (Levélcsomó)
2004 - 30x40 cm
olaj, vászon
magántulajdonban

december 19, 2019
Mulasics László: Síkszágok öröme II.
MULASICS LÁSZLÓ

Síkságok öröme I.
1991 - 180x150 cm
enkausztika, vászon
magántulajdonban

június 20, 2019
Mulasics_Laszlo_Siksagok_orome_II
MULASICS LÁSZLÓ

Síkságok öröme II.
1991 - 180x150 cm
enkausztika, vászon
magántulajdonban

június 20, 2019
Rácmolnár Sándor: Szanszkrit
RÁCMOLNÁR SÁNDOR

Szanszkrit
2009 - 50x50 cm
UV-print, dibond lemez
A Várfok Galériában

június 28, 2019
aatoth franyo:  Vízi tájkép
AATOTH FRANYO

Vízi tájkép
2014 - 30x60 cm
olaj, vászon
magántulajdonban

július 28, 2019

ESEMÉNY GALÉRIA

Varfok

Author Varfok

More posts by Varfok